יפוי כוח מתמשך

 

“יפוי כוח מתמשך” הוא הסדר משפטי שהוסף במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות , התשכ”ב-1962. יפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לתכנן את עתידו בשלב בו הוא בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות.

על פי החוק, יפוי כוח מתמשך יערך על ידי עורך-דין הרשום בלשכת עורכי הדין, אשר עבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך יפויי כוח מתמשכים ושאין לו עניין אישי ביפויי הכוח.

 

למי מיועד יפוי הכוח המתמשך? לכל אדם המעוניין לקבוע מראש מי יקבל בשמו החלטות בעתיד או אלו החלטות יתקבלו בשמו בעתיד כשלא יוכל לקבלן בעצמו.

הזכאות לעריכת יפוי כוח מתמשך מותנית בכך שאותו אדם מבין מה משמעות יפויי הכוח המתמשך, מה מטרתו ומה תוצאותיו.

 

את יפוי הכוח המתמשך יש להפקיד לאחר עריכתו אצל האפוטרופוס הכללי כתנאי מוקדם לכניסתו לתוקף וזאת בשתי דרכים:

באמצעות הפקדה מקוונת של יפוי הכוח על ידי עורך דין בעל “כרטיס חכם” במערכת האלקטרונית של משרד המשפטים., כאשר לאחר ההפקדה, יש לשלוח עותק מקורי של יפוי הכוח המתמשך לאפוטרופוס הכללי תוך 14 ימים מיום ההפקדה המקוונת.

דרך שניה היא באמצעות הפקדה אישית של יפוי הכוח על ידי אותו אדם, במשרדי האפוטרופוס הכללי במחוז הרלוונטי.

 

עותק מקורי מיפוי הכוח המתמשך יש לשמור אצל עורך הדין שערך את יפוי הכוח המתמשך וחתם עליו, ואצל הממנה.

 

את רשימת עורכי הדין שהוסמכו ניתן למצוא באתר לשכת עורכי הדין.

 

עו”ד יריב פלג, מנהל תחום ירושות, צוואות וכשרות משרדית במשרדנו, הנו בעל נסיון עשיר בתחום ובעל ההסמכה הנדרשת לעריכת יפוי כוח מתמשך.

 

למידע נוסף ראו באתר משרד המשפטים

עיצוב האתר -Right and Left Studio