ירושות, צוואות וכשרות משפטית

 • עריכת צוואות בעדים וצוואות נוטריוניות
 • הסכמי חלוקת ירושה/עזבון בין יורשים
 • הגשת בקשות למתן צו ירושה ולצו קיום צוואה
 • טיפול וייצוג בסכסוכי ירושה
 • טיפול בהתנגדויות לצוואה
 • טיפול בבקשה להוכחת מוות
 • מתן שירותי נאמנות למוריש ו/או עבור נהנים
 • ניהול עזבונות
 • טיפול במימוש נכסי ירושות ועזבונות לרבות באמצעות הליכי מכרז
 • הסכמי מתנה
 • עריכת ייפוי כוח מתמשך
 • טיפול במינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש
עיצוב האתר -Right and Left Studio